Afgangsprojekt (AU28)

Niveau og ECTS

Akademiniveau

Startdatoer

17. september 2024

Pris fra

12.500 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Lederuddannelsen I Grønland 129

Fag på lederuddannelsen i Grønland.

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Den studerende skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamensform

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Afgangsprojekt (AU28)

Startdato: 17. september 2024

Pris: 12.500 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 28. januar 2025, 29. januar 2025

Gå til kurven