Finansiel regulering og compliance

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Eksamen og ECTS

'Finansiel regulering og compliance' giver 5 ECTS-point.

'Finansiel regulering og compliance' er ikke en del af den nuværende studieordning. Den endelig beskrivelse kommer i den reviderede studieordning for akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som forventes at komme snarest.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "finansiel regulering og compliance" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt