Finansiel regulering og compliance

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Eksamen og ECTS

'Finansiel regulering og compliance' giver 5 ECTS-point.

'Finansiel regulering og compliance' er ikke en del af den nuværende studieordning. Den endelig beskrivelse kommer i den reviderede studieordning for akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som forventes at komme snarest.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt