Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
El Installation 2294

Et valgfag på akademiuddannelsen i el-installation

Med faget bliver du klædt på til at planlægge, organisere og lede styringen af opgaver, projekter og entrepriser.

Du lærer at udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale – og får værktøjer, så du kan arbejde professionelt med tilbudsgivning og entrepriseret.

Det lærer du om

På faget får du:

  • viden om projekt- og entrepriselederens funktion, opgave, rolle og ansvar
  • viden om relevante love og regler i forbindelse med entrepriser
  • forståelse for kalkulationsmetoder og programmer til prisberegning
  • forståelse for procedurer og regler ved tilbudsgivning og indgåelse af aftaler
  • forståelse for projektmodeller og styringsprocesser

Det kan du, når du er færdig

Med 'projektledelse og teknisk entreprisestyring' får du kompetencer til at:

  • opbygge en projektorganisation
  • anvende relevante værktøjer til planlægning, styring, gennemførelse og dokumentation af daglige arbejdsopgaver, projekter og større entrepriser
  • udarbejde og formidle udbuds- og tilbudsmaterialer
  • beregne pris og afgive tilbud
  • lede installationstekniske projekter og entrepriser samt varetage daglige opgaver i en installatørvirksomhed

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

Du kan tage 'projektledelse og teknisk entreprisestyring' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelsen i el-installation.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Projektledelse og teknisk entreprisestyring' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Faget giver 10 ECTS-point.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt