Iværksætteri i praksis

Tag 'iværksætteri i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Drømmer du om at starte din egen virksomhed nu eller i fremtiden? Så er faget 'iværksætteri i praksis' noget for dig.

Som en del af faget får udviklet et beslutningsgrundlag og en forretningsplan for etablering af egen virksomhed. Du får viden og personlig ballast, så du kan udleve din drøm om at blive selvstændig.

Som en del af faget skal udvikle en konkret forretningsplan for en selvvalgt idé.

Det lærer du om

 • Iværksætteri og innovation
 • Forretningsideen og produktet
 • Ideudvikling og kreativ tænkning
 • Forretningsplanen
 • Immaterialret
 • Moms og skatteforhold
 • Finansiering og økonomi
 • Salg og kundeforståelse
 • Rollen som selvstændig
 • Markedsføring og visuel identitet

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'iværksætteri i praksis', kan du:

 • Udvikle og vurdere forretningsidéer
 • Udarbejde en forretningsplan
 • Planlægge opstart af egen virksomhed
 • Vurdere de økonomiske aspekter af virksomhedsopstart
 • Tage stilling til fremtidige vækstmuligheder for virksomheden

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'iværksætteri i praksis' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Iværksætteri i praksis' afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Iværksætteri i praksis' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt

}