Konceptudvikling og forretningsmodeller

Tag 'konceptudvikling og forretningsmodeller' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med ‘konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne.

Du får også forståelse for en organisations forretningsmodel og viden om hvilke interne og eksterne faktorer, der påvirker designet af forretningsmodellen.

Det lærer du om

 • Den kreative proces
 • Det kreative miljø
 • Rapid Prototyping
 • Situationsanalyse
 • Organisatoriske udfordringer og tilpasninger
 • Forretningsmodeller

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget ’konceptudvikling og forretningsmodeller’ kan du:

 • vurdere og anvende metoder til at fremme kreative miljøer
 • analysere, afkode og skabe mønstergenkendelse i forhold til produktaftagerens hverdag
 • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til visualisering/hurtig prototyping
 • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til at indbygge kreative samarbejdsmønstre i en organisation
 • vurdere forskellige informationsindsamlingsmetoder
 • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomheds forretningsmodel
 • på baggrund af et konkret koncept analysere og opstille en forretningsmodel og vurdere bæredygtigheden heraf
 • opstille forslag til implementering af en konkret forretningsmodel

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'konceptudvikling og forretningsmodeller' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen. ’Konceptudvikling og forretningsmodeller’ giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt