Digital indholdsproduktion

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kommunikation Og Formidling 008

Tag 'digital indholdsproduktion' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Faget ’digital indholdsproduktion’ giver dig en introduktion til at producere indhold til aktuelle digitale medier og platform.

Du får praktisk træning i produktion af forskellige typer af indhold, der understøtter forskellige budskaber, ligesom du får indsigt i betydningen af virksomhedens strategiske kommunikation, og hvordan den bedst understøttes af det rette indhold.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Målgruppe

’Digital indholdsproduktion’ er for dig, der fx er kommunikationsmedarbejder eller kommunikationsansvarlig - og som ønsker at udvikle dine færdigheder og kompetencer til at producere indhold til digitale medier, så du kan vælge de helt rette typer indhold til at understøtte virksomhedens strategiske kommunikation.

Det lærer du om

  • Muligheder og begrænsninger for produktion af indhold til digitale medier
  • Produktion af indhold til udvalgte digitale medier
  • Metoder og redskaber til at holde sig opdateret og kunne indhente ny viden om digital indholdsproduktion

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget ’digital indholdsproduktion’:

  • kan du vurdere og udvælge de rette typer af indhold til digitale medier for at understøtte virksomhedens strategiske kommunikation
  • kan du producere indhold til udvalgte digitale medier
  • har du viden om aktuelt udbredte digitale medier
  • har du viden om udbredte typer af indhold på digitale medier

Om undervisningen og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Prisen for faget er inkl. forplejning.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'digital indholdsproduktion' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

’Digital indholdsproduktion’ afslutter du med en konkret produktion, der indebærer en skriftlig disposition for formidling af processen for indholdsproduktionen samt en mundtlig eksamination.

Emnet er valgfrit og må gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

’Digital indholdsproduktion’ giver 5 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt