Digital mødeledelse

Tag 'digital mødeledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Alle går til møder – både fysiske og virtuelle. Men ikke alle møder går lige godt.

På kurset 'digital mødeledelse' lærer du at holde et effektivt og udbytterigt møde. Du får viden om, hvad det kræve af dig som mødefacilitator, og hvordan du griber rollen an.

Analoge og digitale møder har mange ting til fælles. Men de adskiller sig også på væsentlige punkter - og har begge styrker og svagheder. Sammen ser vi på forskellige digitale værktøjer og platforme til afholdelse af online møder - og du lærer, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man faciliterer et virtuelt møde.

Undervisningen er caseorienteret og baseret på en blanding af teoretiske input og praktiske øvelser.

Målgruppe

Kurset er for dig, der afholder og leder møder - og som ønsker at skabe engagement og resultater. Du vil gerne lære at designe møder, der er involverende, kreative og ikke går i glemmebogen.

Og du vil gerne undgå, at mødedeltagerne kommer til at lide af 'Zoom Fatique' (online mødetræthed). Du hader, når der breder sig en følelse af, at møder er tidsspilde.

Det lærer du om

 • Hvad er et møde og hvorfor afholder vi dem?
 • Digitale mødeværktøjer
 • Typer af møder
 • Mødedeltagere
 • Rammer og forventningsafstemning
 • Facilitatorrollen
 • Gruppedynamikker
 • Lytning og spørgeteknik
 • Konflikthåndtering og intervention
 • Oplæg og præsentationsteknik
 • Visuel facilitering

Om undervisningen og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag.

Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'digital mødeledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

’Digital mødeledelse’ afsluttes med en mundtlig prøve med en individuel erhvervscase. Prøven er med intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt