Interkulturel kommunikation

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Interkulturel kommunikation er for dig, der vil kommunikere og samarbejde effektivt i din virksomhed eller i teams - på tværs af kulturelle forskelle og landegrænser.

Du får redskaberne til at håndtere de forskelle, der opstår i kommunikationen i interkulturelle sammenhænge. Når du er fortrolig med de værktøjer, kan du bedre forebygge konflikter.

I kan også nemmere arbejde hen imod de samme mål på tværs af kulturel baggrund - hvad enten du arbejder sammen med folk i udlandet eller sidder i et team med kolleger eller konsulenter, der har en anden kulturel baggrund end din.

Indhold

 • Forståelse af egen kultur
 • Introduktion til kulturteorier og hvordan du bruger dem i praksis
 • Kommunikation og samarbejde på tværs af kulturer
 • Konflikthåndtering i en interkulturel kontekst

Udbytte

Med faget 'interkulturel kommunikation' får du:

 • viden om egen kultur, og hvad der karakteriserer den, så du ikke er blind over for din egen baggrund
 • viden om forskellige kulturteorier og hvordan de kan bruges i praksis
 • værktøjer til at samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt med repræsentanter fra forskellige kulturer
 • lært at lave enkle kommunikationsprodukter, der afspejler indsigt i kulturforståelse, så de
  kan anvendes på tværs af kulturer
 • styr på at planlægge aktiviteter, events eller andre arrangementer på en måde, hvor der tages hensyn til deltagernes kulturelle baggrund
 • viden om, hvordan du bør optræde i interkulturelle situationer, hvor tingene ikke går som planlagt
 • lært at kommunikere hensigtsmæssigt på skrift, så misfortolkninger undgås

Eksamen og ECTS

'Interkulturel kommunikation' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et skriftligt produkt. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 

Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'interkulturel kommunikation' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kommunikation og formidling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt