Interkulturel kommunikation

Et valgfag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling

Interkulturel kommunikation er for dig, der vil kommunikere og samarbejde effektivt i din virksomhed eller i teams - på tværs af kulturelle forskelle og landegrænser.

Du får redskaberne til at håndtere de forskelle, der opstår i kommunikationen i interkulturelle sammenhænge. Når du er fortrolig med de værktøjer, kan du bedre forebygge konflikter.

I kan også nemmere arbejde hen imod de samme mål på tværs af kulturel baggrund - hvad enten du arbejder sammen med folk i udlandet eller sidder i et team med kolleger eller konsulenter, der har en anden kulturel baggrund end din.

Indhold

 • Forståelse af egen kultur
 • Introduktion til kulturteorier og hvordan du bruger dem i praksis
 • Kommunikation og samarbejde på tværs af kulturer
 • Konflikthåndtering i en interkulturel kontekst

Udbytte

Med faget 'interkulturel kommunikation' får du:

 • viden om egen kultur, og hvad der karakteriserer den, så du ikke er blind over for din egen baggrund
 • viden om forskellige kulturteorier og hvordan de kan bruges i praksis
 • værktøjer til at samarbejde og kommunikere hensigtsmæssigt med repræsentanter fra forskellige kulturer
 • lært at lave enkle kommunikationsprodukter, der afspejler indsigt i kulturforståelse, så de
  kan anvendes på tværs af kulturer
 • styr på at planlægge aktiviteter, events eller andre arrangementer på en måde, hvor der tages hensyn til deltagernes kulturelle baggrund
 • viden om, hvordan du bør optræde i interkulturelle situationer, hvor tingene ikke går som planlagt
 • lært at kommunikere hensigtsmæssigt på skrift, så misfortolkninger undgås

Eksamen og ECTS

'Interkulturel kommunikation' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et skriftligt produkt. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 

Faget giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Interkulturel kommunikation' er et fag på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling, som er en del af det merkantile fagområde. Faget kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Interkulturel kommunikation

Startdato: 01-10-2020

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)