Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

23. august 2024

Pris fra

8.360 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse

Tilmeld dig nu
HR 1049

Akademiuddannelsen i HR

Afgangsprojektet er et forløb over ca. 5 måneder, der afslutter akademiuddannelsen i HR.

Afgangsprojektet er et obligatorisk fag på uddannelsen. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået.

Det lærer du om

Omdrejningspunktet for faget er emnebehandling af et selvvalgt emne, der efter en indføring i metodediscipliner m.v. resulterer i en projektrapport på max 25 sider. Ud over metodeundervisning vil du få individuel vejledning. Vi prioriterer endvidere, at deltagerne får tid til indbyrdes sparring og coaching.

Afgangsprojektet er kronen på værket på din akademiuddannelse i HR, hvor indholdet på alle foregående fag sættes i spil. Når du er nået til afgangsprojektet, har du gode forudsætninger for at give svar på, hvordan en konkret HR-praksis bør se ud og hvordan HR-tiltag kan foretages, så de giver succes for dig og din virksomhed.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'afgangsprojektet' kan du;

  • identificere, formulere, afgrænse, beskrive, analysere og vurdere en større relevant problemstilling inden for HR-feltet
  • arbejde med dataindsamling og anvende solide teorier og metoder i praksisnære problemløsninger
  • præsentere i rapportform
  • vise, at du nu er i stand til, på et teoretisk og metodisk grundlag, at løse praksisnære og komplekse HR-mæssige problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. I starten af forløbet tager undervisningen sigte på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger.

Efterfølgende vil der være fokus på vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper. Endvidere er der i en vis udstrækning mulighed for at inddrage aktiviteter, der udspringer af ønsker fra deltagerne.

Eksamen og ECTS-point

Projektet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt afgangsprojekt.

Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt.

Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Afgangsprojekt

Opstartsgaranti

Startdato: 23. august 2024

Tidspunkt: Dag

Pris: 8.360 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven