Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i HR

Afgangsprojektet er kronen på værket på din akademiuddannelse i HR, hvor indholdet på alle foregående fag sættes i spil. Når du er nået til afgangsprojektet, har du gode forudsætninger for at give svar på, hvordan en konkret HR-praksis bør se ud og hvordan HR-tiltag kan foretages, så de giver succes for dig og din virksomhed.

Omdrejningspunktet for faget er emnebehandling af et selvvalgt emne, der efter en indføring i metodediscipliner m.v. resulterer i en projektrapport på 25-35 sider. Ud over metodeundervisning vil du få individuel vejledning. Vi prioriterer endvidere, at deltagerne får tid til indbyrdes sparring og coaching.

Dit udbytte

Med afgangsprojektet får du:

  • viden og færdigheder, så du er i stand til at identificere, formulere, afgrænse, beskrive, analysere og vurdere en større relevant problemstilling inden for HR-feltet
  • viden og færdigheder, så du kan arbejde med dataindsamling og anvende solide teorier og metoder i praksisnære problemløsninger
  • færdigheder i at præsentere i rapportform

Med et afsluttet afgangsprojekt har du hele akademiuddannelsen i HR. Det er dit svendebrev, der viser, at du nu er i stand til på et teoretisk og metodisk grundlag at løse praksisnære og komplekse HR-problemstillinger.

Sådan arbejder vi

Fagets omdrejningspunkt er deltagernes arbejde med egne projekter. I starten af forløbet tager undervisningen sigte på at styrke deltagernes metodiske forudsætninger. Efterfølgende vil der være fokus på vejledning, aktiviteter mellem deltagerne og sparring og coaching i grupper. Endvidere er der i en vis udstrækning mulighed for at inddrage aktiviteter, der udspringer af ønsker fra deltagerne.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et det skriftlige afgangsprojekt. Der gives en samlet karakter efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige del indgår med 2/3 vægt. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Afgangsprojekt

Startdato: 28-08-2020

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)