Personalejura

Tag 'personalejura' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'personalejura' opnår du teoretisk ballast til at håndtere de arbejdsretlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

Målgruppe

'Personalejura' er for dig, der arbejder med personaleforhold inden for HR, ledelse eller foreningsområdet, og som har brug for en faglig ballast, når du skal håndtere opgaver i forbindelse med ansættelser, medarbejderforhold og afskedigelser.

Med 'personalejura' opnår du kompetencer til at medvirke ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomhed og medarbejdere.

Man kan nemt brænde nallerne på HR-basisdisciplinerne, fx personalejura, rekruttering og løn. Her duer mavefornemmelser ikke. Der skal et rigtigt kørekort til. Sådan et har jeg nu.

Henrik Bjørn Oldenborg, HR Manager, Duka A/S, Hinnerup

Det lærer du om

Vi arbejder med de centrale retsregler, som regulerer et ansættelsesforhold. Du får konkret erfaring med alle faser af en ansættelse, og du kan direkte anvende din nye viden i praksis i din organisation.

Du bliver blandt andet introduceret til kollektiv arbejdsret, regler for ansættelsesforhold, overenskomster, det fagretslige system, forskellige lønmodtagergrupper og medarbejderes og arbejdsgiveres forpligtelser i et ansættelsesforhold. Både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede ansættelsesforhold behandles.

'Personalejura' er koncentreret om reguleringen af det enkelte ansættelsesforhold, men forløbet omfatter også udvalgte dele af den kollektive arbejdsret samt de særlige problemstillinger, der gør sig gældende i forhold til ansættelser og afskedigelser på det offentlige arbejdsmarked.

Endvidere belyses dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv, ligesom vi ser på persondata i ansættelsen.

Vi lægger vægt på, at du ved en indføring i juridisk metode og informationssøgning selv bliver i stand til at tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området, så du derigennem udvikler din egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'personalejura', har du fået:

  • indsigt i regler om ansættelse i henhold til lovgivningen, kollektive overenskomster og individuel aftale
  • kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
  • viden om persondata i ansættelsen
  • kompetencer til at supportere både ledere og medarbejdere i sager om personaleforhold
  • kompetencer til selv at tilegne dig ny viden inden for området

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion – og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'personalejura' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en personalejuridisk erhvervscase, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Personalejura' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Personalejura

Startdato: 20-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: 17.30-21.00

Download mødeplan (pdf)