Sikkerhed

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Pris fra

9.790 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig her
Softwareudvikling 1387

Tag 'sikkerhed' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget får du kendskab til en række forskellige felter inden for softwaresikkerhed. Du får viden om værktøjer inden for operativsystemsikkerhed, sikkerhedsteknikker, trådløs sikkerhed, firewalls og applikationssikkerhed.

Du bliver i stand til at gennemføre sikkerhedsanalyser, udarbejde løsningsforslag og handlingsplaner, forestå implementeringen af løsningerne og deltage i den løbende forvaltning.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'sikkerhed', kan du:

 • vedligeholde operativsystemer
 • anvende generelle kryptografiske principper
 • sikre den trådløse kommunikation
 • udarbejde planer for fysisk sikkerhed, redundante systemer, backupstrategier og kontrolmekanismer, der kan afsløre sikkerhedsbrud
 • gennemføre en sikkerhedsanalyse og udarbejde en sikkerhedspolitik
 • identificere trusler og foretage risikoanalyser
 • udstikke retningslinjer for god passwordbeskyttelse
 • udarbejde retningslinjer for styring af adgang til filer og ressourcer
 • implementere dele af sikkerhedssystemet
 • udarbejde en handlingsplan for, hvad der skal ske ved sikkerhedsbrud
 • identificere behov for at indarbejde applikationsspecifik sikkerhed i programmer
 • følge udviklingen inden for sikkerhedsområdet med henblik på identificere nye trusler og opdage nye produkter og teknikker til at imødegå nye og eksisterende trusler
 • rådgive om og deltage i udviklingen af sikkerhedsmæssigt forsvarlige applikationer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Sikkerhed' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i softwareudvikling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'sikkerhed' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Sikkerhed' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Sikkerhed (software)

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Tidspunkt: Kurset foregår online

Pris: 9.790 kr.

Prisen er eks. litteratur (prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartneren)