Udvikling til mobile enheder

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med 'udvikling til mobile enheder' får du kompetencer til at kunne udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet, distributionsklar applikation.

Du lærer om de centrale distributionskanaler, så du kan anvende dem i praksis eller rådgive andre om anvendelsesmulighederne.

Indhold

 • Udvikling af mobilapplikationer i en forretningsmæssig kontekst
 • Genrer inden for mobil software
 • Programmeringsmæssige strategier, som kan anvendes i udviklingen af mobile applikationer
 • Teknologiers egnethed til forskellige forretningsmæssige behov
 • UI
 • Anvendelse af data
 • Integration med webservices
 • Anvendelse af Cloud-services
 • Interaktion mellem applikation og anvendelse af sensorer.

Udbytte

Med faget får du kompetencer, så du kan:

 • programmere til Android og anvende de grundlæggende begreber objekt, klasse, metode, konstruktør, indkapsling, grænseflader, nedarvning, specialisering, udvidelse og polymorfi
 • anvende forskellige UI-designs på mobile enheder
 • evaluere forskellige modeller til distribuering og overvågning af applikationer
 • integrere en mobilløsning med andre applikationer med omverdenen via sensorer eller med andre webbaserede applikationer

Eksamen og ECTS

'Udvikling til mobile enheder' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Udvikling til mobile enheder" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i softwareudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt