Systemintegration

Tag 'systemintegration' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Systemintegration' kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer – også i forbindelse med udvikling af nye systemer – og at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration. Vi giver dig overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration. Du får kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'systemintegration' kan du:

  • anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur
  • designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services
  • transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur
  • anvende mønstre, der understøtter systemintegration
  • udvikle tillægsmoduler til generiske systemer
  • integrere generiske og andre systemer
  • vælge mellem forskellige metoder til integration
  • omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer
  • tilpasse en systemudviklingsudviklingsmetode, så den understøtter systemintegration
  • tilegne dig viden om udviklingen i standarder for integration.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemintegration' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i softwareudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'systemintegration' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Systemintegration' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt