Systemintegration

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Pris fra

9.790 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig her
Softwareudvikling 002

Tag 'systemintegration' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Systemintegration' kvalificerer dig til at arbejde med teknisk integration af systemer. Du lærer at integrere eksisterende systemer – også i forbindelse med udvikling af nye systemer – og at udvikle nye systemer som understøtter fremtidig integration.

Du får viden om de forretningsmæssige overvejelser omkring systemintegration. Vi giver dig overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration. Du får kendskab til service- og objektorienteret arkitektur.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'systemintegration' kan du:

  • anvende et objektorienteret system i en serviceorienteret arkitektur
  • designe et system, så det er let at integrere med andre systemer, og så det anvender eksisterende services
  • transformere eller udvide et system således at det kan fungere i en serviceorienteret arkitektur
  • anvende mønstre, der understøtter systemintegration
  • udvikle tillægsmoduler til generiske systemer
  • integrere generiske og andre systemer
  • vælge mellem forskellige metoder til integration
  • omsætte elementer i en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer
  • tilpasse en systemudviklingsudviklingsmetode, så den understøtter systemintegration
  • tilegne dig viden om udviklingen i standarder for integration.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'systemintegration' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i softwareudvikling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'systemintegration' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Systemintegration' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Systemintegration

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Tidspunkt: Kurset foregår online

Pris: 9.790 kr.

Prisen er eks. litteratur (prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartneren)