Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i softwareudvikling

Diplomprojektet skal vise din evne til på et analytisk og metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for softwareudvikling.

Problemformuleringen til diplomprojektet udarbejdes af dig og emnet skal være relateret til en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af Erhvervsakademi Aarhus.

Når du skal løse problemstillingen er det vigtigt, at du anvender centrale teorier og metoder fra uddannelsen.

Eksamen og ECTS

Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver.

Afgangsprojektet udgør 15 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt