Databaser for udviklere

Tag 'databaser for udviklere' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Du får viden om forskellige databasetyper og de bagvedliggende modeller, herunder lagerorganisering, forespørgselsafvikling og optimeringsmuligheder. Vi ser på sikkerhedsproblemer og deres løsninger.

Bliv i stand til at analysere og driftsoptimere store databaser

Med 'databaser for udviklere' lærer du at vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder re-design og driftsoptimering.

Det lærer du om

På 'databaser for udviklere' lærer du om:

 • Databasesystemets lagerorganisering og forespørgselsafvikling.
 • Databasesystemets optimeringsmuligheder – herunder fordele og
  ulemper og evt. ”trade off’s” .
 • Administrationsværktøj, der bruges til monitorering og optimering af en
  konkret database.
 • De særlige problemstillinger, som mange samtidige transaktioner rejser
  relationel algebra.

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'databaser for udviklere', kan du:

 • transformere logiske datamodeller til fysiske i forskellige databasetyper
 • gennemføre optimeringen af databaser
 • anvende et konkrete databasesystems sikkerhedssystem
 • anvende dele af administrationsværktøjet til optimering og tuning af eksisterende databaser
 • anvende et konkret databasesystems værktøjer til håndtering af samtidige transaktioner
 • anvende de faciliteter og programmeringsmuligheder, der stilles til rådighed af et moderne DBMS
 • anvende et objektrelationelt mapningsværktøj
 • anvende relationel algebra til at forstå optimeringsmuligheder
 • analysere anvendelsesdomænet med henblik på valg af databasetype

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'databaser for udviklere' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i softwareudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'databaser for udviklere' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Databaser for udviklere' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt