Test

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Faget kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for den interne kvalitetskontrol i et projekt.

Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen. Vi arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og du lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.

Udbytte

Du opnår kompetencer til at:

 • planlægge et testforløb med udgangspunkt i en testmodel
 • udvælge og anvende en teststrategi, en testmodel og testteknikker, som passer til den anvendte udviklingsmodel
 • fastlægge principper for systemdesign, som medvirker til at gøre systemet testbart
 • anvende test som en del af kvalitetssikringen i projektarbejdet
 • anvende såvel blackbox- som whiteboxtestformer
 • anvende teknikker til såvel verifikation som validering
 • sikre sporbarheden mellem systemkrav og test på alle niveauer
 • udarbejde test der kan anvendes til verifikation af kontrakters overholdelse, herunder interne kontrakter mellem delsystemer
 • anvende teknikker og værktøjer til automatisering af forskellige testformer
 • opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter
 • planlægge og styre gennemførelsen af såvel intern som ekstern test af et system
 • designe en test med en relevant testdækningsgrad.

Eksamen og ECTS

'Test' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Test" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i softwareudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt