Test

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Næste start

Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Pris fra

9.790 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Softwareudvikling 1268

Tag 'test' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Faget 'test' kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for den interne kvalitetskontrol i et projekt.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Opnå viden om udvælgelse af testteknikker og teststrategier

Du får viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen. Vi arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og du lærer at se test som en integreret del af et udviklingsprojekt.

Det lærer du om

 • væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen
 • test som en integreret del af et udviklingsprojekt
 • forskellige testtyper og deres anvendelse.

Det kan du, når du er færdig

 • planlægge et testforløb med udgangspunkt i en testmodel
 • udvælge og anvende en teststrategi, en testmodel og testteknikker, som passer til den anvendte udviklingsmodel
 • fastlægge principper for systemdesign, som medvirker til at gøre systemet testbart
 • anvende test som en del af kvalitetssikringen i projektarbejdet
 • anvende såvel blackbox- som whiteboxtestformer
 • anvende teknikker til såvel verifikation som validering
 • sikre sporbarheden mellem systemkrav og test på alle niveauer
 • udarbejde test der kan anvendes til verifikation af kontrakters overholdelse, herunder interne kontrakter mellem delsystemer
 • anvende teknikker og værktøjer til automatisering af forskellige testformer
 • opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojekter
 • planlægge og styre gennemførelsen af såvel intern som ekstern test af et system
 • designe en test med en relevant testdækningsgrad.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Test' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i softwareudvikling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'test' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Test' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Test

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Tidspunkt: Kurset foregår online

Pris: 9.790 kr.

Prisen er eks. litteratur (prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartneren)