Bæredygtigt indkøb

- et valgfag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed

På dette fag får du en overordnet forståelse af virksomhedens indkøbspolitikker og krav til leverandører, med særlig fokus på bæredygtighed.

Du bliver trænet i, hvordan man laver indkøbspolitikker, der både tager hensyn til bæredygtighed og virksomhedens konkurrencesituation.

Undervejs får du styr på værktøjer til leverandørstyring og de vigtigste mærknings- og certificeringsordninger til bæredygtigt indkøb.

Indhold

  • Bæredygtige indkøbspolitikker - og deres betydning for virksomheden
  • Metoder og teorier til at vælge leverandører ud fra samfundsansvarlighed, rentabilitet og miljøhensyn
  • Certificeringer og standarder inden for bæredygtighed

Udbytte

Når du er færdig med 'bæredygtigt indkøb', kan du:

  • opstille mål for ansvarlige indkøb og vurdere produkter ud fra at være en samfundsansvarlig forbruger
  • navigere i de relevante mærkningsordninger
  • vælge leverandører ud fra en forståelse af både bæredygtighed og bundlinje
  • håndtere komplekse problemstillinger inden for ansvarligt indkøb i forhold til virksomhedens forretning og drift

Eksamen og ECTS

'Bæredygtigt indkøb' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

'Bæredygtigt indkøb' er et valgfag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående kursus inden for bæredygtighed.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Bæredygtigt indkøb

Startdato: 25-05-2021

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)