Bæredygtigt indkøb

Tag 'bæredygtigt indkøb' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På dette fag får du en overordnet forståelse af virksomhedens indkøbspolitikker og krav til leverandører, med særlig fokus på bæredygtighed.

Lær at udvikle bæredygtige og grønne indkøbspolitikker

Du bliver trænet i, hvordan man laver indkøbspolitikker, der både tager hensyn til bæredygtighed og virksomhedens konkurrencesituation.

Undervejs får du styr på værktøjer til leverandørstyring og de vigtigste mærknings- og certificeringsordninger til bæredygtigt indkøb.

Det lærer du om

  • Bæredygtige indkøbspolitikker - og deres betydning for virksomheden
  • Metoder og teorier til at vælge leverandører ud fra samfundsansvarlighed, rentabilitet og miljøhensyn
  • Certificeringer og standarder inden for bæredygtighed

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'bæredygtigt indkøb', kan du:

  • opstille mål for ansvarlige indkøb og vurdere produkter ud fra at være en samfundsansvarlig forbruger
  • navigere i de relevante mærkningsordninger
  • vælge leverandører ud fra en forståelse af både bæredygtighed og bundlinje
  • håndtere komplekse problemstillinger inden for ansvarligt indkøb i forhold til virksomhedens forretning og drift

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'bæredygtigt indkøb' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bæredygtigt indkøb' med en eksamen, hvor du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt