Grundlæggende skatteret

Et valgfag på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab

På forløbet i grundlæggende skatteret får du et anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende personers skattepligt.

Kontakt os for spørgsmål om andre valgfag.

Fagets indhold

  • Teori og metoder inden for skattelovgivning
  • Regler for opgørelse af skattepligtig indkomst for personer og personligt ejede virksomheder
  • Skatteberegning vedrørende aktieavance samt udbytte for fysiske personer
  • Skattemæssige konsekvenser ved besiddelse og afståelse af finansielle produkter og fast ejendom
  • Skattemæssige afskrivninger

Dit udbytte

Med faget bliver du i stand til at:

  • håndtere komplekse valg mellem forskellige beskatningsmodeller for personligt ejede virksomheder
  • håndtere reglerne inden for selskabsbeskatning (herunder underskud, sambeskatning, aktieavancer mv.)
  • selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde omkring udviklingsorienterede skatteretlige problemstillinger
  • udvikle egen viden og færdigheder i relation til ny lovgivning og praksis inden for skatteretten
  • påtage dig ansvar inden for rammerne af en professionel tilgang til skatteret

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen. 'Grundlæggende skatteret' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Grundlæggende skatteret

Startdato: 08-09-2020

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)