Grundlæggende skatteret

Tag 'grundlæggende skatteret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Grundlæggende skatteret' er for dig, der gerne vil have indblik i virksomheders skatteforhold.

På forløbet i grundlæggende skatteret får du et anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende personers skattepligt.

Lær at håndtere skatteret, selskabsbeskatning og beskatningsmodeller

På faget lærer du om:

  • Teori og metoder inden for skattelovgivning
  • Regler for opgørelse af skattepligtig indkomst for personer og personligt ejede virksomheder
  • Skatteberegning vedrørende aktieavance samt udbytte for fysiske personer
  • Skattemæssige konsekvenser ved besiddelse og afståelse af finansielle produkter og fast ejendom
  • Skattemæssige afskrivninger

Det kan du, når du er færdig

Med faget bliver du i stand til at:

  • håndtere komplekse valg mellem forskellige beskatningsmodeller for personligt ejede virksomheder
  • håndtere reglerne inden for selskabsbeskatning (herunder underskud, sambeskatning, aktieavancer mv.)
  • selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde omkring udviklingsorienterede skatteretlige problemstillinger
  • udvikle egen viden og færdigheder i relation til ny lovgivning og praksis inden for skatteretten
  • påtage dig ansvar inden for rammerne af en professionel tilgang til skatteret

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Grundlæggende skatteret' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

'Grundlæggende skatteret' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Grundlæggende skatteret

Startdato: 09-09-2024

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)