Indkøb og forhandling

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering

Det er formålet, at du tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne indgå i indkøbsprocessen samt at kunne udarbejde en forhandlingsstrategi, herunder at kunne forholde sig analytisk til indkøbets faser.

Indhold

 • Indkøbsprocessen
 • Udarbejdelse af forhandlingsstrategi
 • Forberedelse af selve forhandlingen
 • Indkøbets indvirkning på organisationen
 • Indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi

Udbytte

Når du er færdig med 'indkøb og forhandling' kan du;

 • gennemføre en segmentering/portefølje
 • beskrive og analysere indkøbsplanlægning og indgå i forhandlinger med leverandører
 • gennemføre forecasting samt udarbejde forskellige scenarier for en indkøbsstrategi
 • beskrive den løbende procesudvikling (BPR)
 • gennemføre benchmarking, oprette og arbejde med målstyring og gennemføre interessentanalyser
 • forholde dig analytisk til indkøbets operationelle faser, og udforme en indkøbsstrategi
 • beherske forhandlingsprocessens strategi og teknik for at opnå et forbedret forhandlingsresultat
 • indgå som sparringspartner og projektleder i relation til virksomhedens ledelse i relation til indkøb og forhandlinger

Eksamen og ECTS

'Indkøb og forhandling' giver 10 ECTS point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Vi udbyder faget i samarbejde med IBA Kolding. Undervisningen finder sted på Erhvervsakademi Aarhus, Ringsyd 104, 8260 Viby J.

Prisen er ekskl. forplejning. 

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Indkøb og forhandling

Startdato: 29-10-2020

Pris: 10.400 kr.

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)