Jyske Bank Radgiver Efter Diplomuddannelse Du Kan Ikke Fa Alt Serveret Af Computeren

Jyske Bank-rådgiver efter diplomuddannelse: “Du kan ikke få alt serveret af computeren”

“Vi er langt forbi den tid, hvor det er nok bare at stille en rentesats og yde et lån. Virksomheder forventer mere strategisk sparring fra banker i dag. Det har uddannelsen styrket mig i,” fortæller erhvervsrådgiver efter diplomuddannelse.

Han ville blot have taget ét enkelt fag. 

Om internt og eksternt regnskab

Fordi han i forvejen har en bankuddannelse og en finansiel overbygning.

Men fordi fagene – og de medstuderendes cases – var så interessante, endte Rasmus Rud Hansen, Senior Relationship Manager hos Jyske Bank, med at tage en fuld diplomuddannelse i økonomi og regnskab på 2½ år. 

En beslutning han ikke har fortrudt.

“Bankens computere serverer jo det meste for os i dag. Men der er mange flere dimensioner, som er afgørende for at kunne rådgive virksomhederne med forståelse for netop deres situation. Der har diplomuddannelsen givet mig meget. Det har været et fedt afbræk at være tilbage på skolebænken og finde tid til at fordybe sig i bagvedliggende modeller, teorier og beregninger,” fortæller han.

Se denne video (1:31), hvor Rasmus fortæller om sin uddannelse

Cases på tværs af brancher giver stort udbytte

På holdet deltog også kursister fra bl.a. Forsvaret, landbruget, SKAT, smv’er og store virksomheder. Og det viste sig at give en ekstra dimension. 

“Folks egne cases og erfaringer har gjort undervisningen ekstra spændende. Når du skal forklare din egen hverdag og tilgang til folk udefra, ser du tingene i et andet lys. Alle lærer i princippet de samme teorier. Men når de appliceres i forskellige brancher, kommer der så mange spændende vinkler frem,” forklarer Rasmus Rud Hansen.

Virksomheder i stormvejr kræver ekstra overblik

De mange cases og vinkler han fik fra sine medstuderende, kunne han også bruge i sit afgangsprojekt. 

Her lavede han bl.a. via Business Model Canvas en komplet intern og ekstern analyse af et større dansk byggemarked i forhold til, hvordan de står rustet til at håndtere konsekvenserne af stigende renter, inflation og pressede forsyningskæder.

Og med Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) vurderede og prioriterede han de bedste og vigtigste tiltag.

“Kunderne i bankerne er i dag godt opdaterede på mulighederne. Vi er langt forbi den tid, hvor det var nok bare at stille en rentesats og yde et lån. De forventer mere af deres bank i forhold til at forstå deres situation og de markedsvilkår, de agerer under, og derudfra sparre med dem strategisk.” 

Afgørende fleksibilitet: Kan tilpasses familielivet

For Rasmus Rud Hansen har særligt balancen og fleksibiliteten mellem videreuddannelse, job, familie og fritidsinteresser været ganske afgørende.

“Skulle jeg have brugt weekenderne på undervisning og hverdagsaftenerne på forberedelse, så havde jeg kørt sur i det med fuldtidsjob og et igangværende husprojekt. Men her har jeg kunne styre og time alting selv. Jeg skubbede bl.a. mit afgangsprojekt 6 måneder, indtil min ældste datter skulle på efterskole. Jeg har taget ét fag ad gangen, stille og roligt, og haft undervisning på hverdage. Det har for mig været perfekt, og balancen mellem teori og praksis har været god,” slutter Rasmus Rud Hansen.

Er du blevet nysgerrig på diplomuddannelsen i økonomi og regnskab?

Klik her og se alle fag på uddannelsen