Diplomuddannelsen Oekonomi Og Regnskab

Uddannelsens opbygning over 6 semestre

Diplomuddannelsen i økonomi og regnskab - fordelt over 6 semestre

1. semester: Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)

2. semester: Forretningsforståelse (10 ECTS)

3. semester: Projektledelse (5 ECTS) og ét af disse tre valgfag: valgfag: grundlæggende skatteret (5 ECTS), valgfag: Udvidet regnskabsanalyse (5 ECTS) eller valgfag: Videregående Excel (5 ECTS)

4. semester: Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

5. semester: Investering og finansiering (10 ECTS)

6. semester: Afgangsprojekt (15 ECTS)