Eksternt og internt regnskab

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Næste start

3. september 2024

Pris fra

13.840 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Regnskab 495

Tag 'eksternt og internt regnskab' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Et forløb for dig, der ønsker at forstå centrale regnskabsmæssige problemstillinger og de principper og redskaber, der arbejdes med i det eksterne og interne regnskab.

Forløbet ruster dig yderligere til at forstå og arbejde med virksomhedens interne økonomistyringsmodeller.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Lær om centrale regnskabsmæssige principper

På faget 'eksternt og internt regnskab' lærer du om:

  • du får teoretisk og praktisk viden om centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med såvel det interne som det eksterne regnskab
  • du får viden om brugen af det interne regnskab som et ledelsesredskab i forbindelse med styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet

Det kan du, når du er færdig

  • håndtere og udarbejde årsrapporter ved anvendelse af metoderne og principperne, der er gældende i ÅRL for klasse A- og B-virksomheder
  • analysere årsrapporter og forstå regnskabsposternes indbyrdes sammenhæng
  • vurdere og formidle årsrapporter for små og mellemstore virksomheder
  • anvende et udvalgt og almindeligt forekommende økonomistyringssystem
  • beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
  • analysere og anvende virksomhedens omkostningsdata
  • opgøre beslutningsrelevante kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Eksternt og internt regnskab' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Eksternt og internt regnskab' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Eksternt og internt regnskab

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: Dag

Pris: 13.840 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven