Eksternt og internt regnskab

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Et forløb for dig, der vil kunne forstå centrale regnskabsmæssige problemstillinger og de principper og redskaber, der arbejdes med i det eksterne og interne regnskab.

Forløbet ruster dig yderligere til at forstå og arbejde med virksomhedens interne økonomistyringsmodeller.

Fagets indhold

Målet er, at:

  • du får teoretisk og praktisk viden om centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til brug for arbejdet med såvel det interne som det eksterne regnskab
  • du får viden om brugen af det interne regnskab som et ledelsesredskab i forbindelse med styring af virksomhedens aktiviteter, kapacitet og likviditet

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere og udarbejde årsrapporter ved anvendelse af metoderne og principperne, der er gældende i ÅRL for klasse A- og B-virksomheder
  • analysere årsrapporter og forstå regnskabsposternes indbyrdes sammenhæng
  • vurdere og formidle årsrapporter for små og mellemstore virksomheder
  • anvende et udvalgt og almindeligt forekommende økonomistyringssystem
  • beskrive, sammenfatte, analysere og forklare almindeligt anvendte interne regnskabsteorier
  • analysere og anvende virksomhedens omkostningsdata
  • opgøre beslutningsrelevante kalkuler om rentabilitet, priser, produkt-mix, processer og aktiviteter

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen. 'Eksternt og internt regnskab' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Eksternt og internt regnskab" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt