Udvidet regnskabsanalyse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Startdatoer

19. februar 2025

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Regnskab 491

Bliv klædt på til at udarbejde regnskabsanalyser i henhold til rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet for regnskabsklasserne A, B, C og D i henhold til årsregnskabslovens kategorisering.

Lær at løse komplekse problemstillinger indenfor regnskabsanalyse for både selskaber og koncerner.

Vi træner dig i regnskabsanalysens grundlæggende formål og idégrundlag, så du på avanceret niveau kan analysere og vurdere rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet ved anvendelse af finansielle nøgletal.

Du bliver også rustet til indhentelse af oplysninger til brug for regnskabsanalysen med interne regnskabsoplysninger med henblik på kreditvurdering.

På 4 kursusdage lærer du om:

 • Analyse og vurdering af rentabilitet, indtjeningsevne, likviditet og soliditet ved anvendelse af finansielle nøgletal
 • Kritisk stillingtagen til de enkelte regnskabsposter, inklusiv de tilhørende nøgletal
 • Finansieringsmodeller
 • Commonsize- og indeksanalyser til benchmarking af virksomheder inden for samme branche
 • Pengestrømsopgørelser og koncernregnskab, herunder definition af dattervirksomheder, konsolidering og eliminering
 • Teori og metoder i relation til resultatopgørelse og balance
 • Metoder og regler i forhold til udskudt skat, lovgrundlag, opgørelse af udskudt skat og særlige forhold ved skatteaktiver

Tag som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse på niveau med en HD 2. del.

Det kan du, når du er færdig

 • foretage reguleringer og beregninger med henblik på udarbejdelse af regnskabsanalyser
 • løse komplekse problemstillinger indenfor regnskabsanalyse for både selskaber og koncerner, herunder selskabs rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning, likviditet og soliditet
 • udarbejde regnskabsanalyser for regnskabsklasserne A, B, C og D i henhold til Årsregnskabslovens kategorisering
 • formidle resultater af analyser og vurderinger af årsrapporter, herunder pengestrømsopgørelser og relevante finansieringsmodeller, samt regnskabsposters indhold og indbyrdes sammenhæng, til samarbejdspartnere og brugere
 • løse komplekse opgaver inden for afdækning og indhentelse af oplysninger til brug for regnskabsanalysen med interne regnskabsoplysninger med henblik på kreditvurdering

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Udvidet regnskabsanalyse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

'Udvidet regnskabsanalyse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Udvidet regnskabsanalyse

Startdato: 19. februar 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven