Strategisk ledelse og økonomistyring

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med dette fag bliver du i stand til at tage del i virksomhedens løbende økonomistyring set i et strategisk perspektiv og i samarbejde med virksomhedens ledelse.

Du får samtidig forståelse for sammenhængene mellem mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Fagets indhold

 • Regnskaber, budgetter og budgetkontroller
 • Mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operative niveau
 • Konsekvensberegninger af afvigelserne på det operative, taktiske og strategiske niveau
 • Overvågnings- og varslingssystemer med relevante nøgletal (KPI’er)
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag ud fra virksomhedens strategi
 • SWOT-modellen

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse
 • rådgive ledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag
 • rådgive om vigtige forslag til praksisnære og komplekse ændringer i den strategiske ledelse i samarbejde med topledelsen
 • afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI´er.
 • foretage en kritisk vurdering af budgetforudsætningerne
 • afdække væsentlige indsats- og udviklingsområder på grundlag af budgetkontrollen og konsekvensberegninger

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen. 'Strategisk ledelse og økonomistyring' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Strategisk ledelse og økonomistyring" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk ledelse og økonomistyring

Startdato: 21-04-2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)