Strategisk ledelse og økonomistyring

Tag 'strategisk ledelse og økonomistyring' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med 'strategisk ledelse og økonomistyring' bliver du i stand til at tage del i virksomhedens løbende økonomistyring set i et strategisk perspektiv og i samarbejde med virksomhedens ledelse.

Du får samtidig forståelse for sammenhængene mellem mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Opnå kompetencer til strategisk økonomistyring

 • Regnskaber, budgetter og budgetkontroller
 • Mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operative niveau
 • Konsekvensberegninger af afvigelserne på det operative, taktiske og strategiske niveau
 • Overvågnings- og varslingssystemer med relevante nøgletal (KPI’er)
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag ud fra virksomhedens strategi
 • SWOT-modellen

Det kan du, når du er færdig

 • vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse
 • rådgive ledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag
 • rådgive om vigtige forslag til praksisnære og komplekse ændringer i den strategiske ledelse i samarbejde med topledelsen
 • afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI'er.
 • foretage en kritisk vurdering af budgetforudsætningerne
 • afdække væsentlige indsats- og udviklingsområder på grundlag af budgetkontrollen og konsekvensberegninger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Strategisk ledelse og økonomistyring' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. 'Strategisk ledelse og økonomistyring' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk ledelse og økonomistyring

Startdato: 18-04-2024

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)