Strategisk ledelse og økonomistyring

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Startdatoer

10. april 2025

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Regnskab 539

Bliv i stand til at tage del i virksomhedens løbende økonomistyring set i et strategisk perspektiv og i samarbejde med virksomhedens ledelse.

Med kurset får du en forståelse for sammenhængene mellem mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

På kurset lærer du om:

 • Regnskaber, budgetter og budgetkontroller.
 • Mål, strategier og planer på det strategiske, taktiske og operative niveau.
 • Konsekvensberegninger af afvigelserne på det operative, taktiske og strategiske niveau.
 • Overvågnings- og varslingssystemer med relevante nøgletal (KPI’er).
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag ud fra virksomhedens strategi.
 • SWOT-modellen.

Tag 'strategisk ledelse og økonomistyring' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse, der er en efteruddannelse på niveau med en HD 2. del.

Er du leder? Så anbefaler vi at du tager kurset ledelse og økonomistyring.

Det kan du, når du er færdig

 • Vurdere sammenhængen mellem økonomistyring og strategisk ledelse.
 • Rådgive ledelsen i en virksomhed om nødvendige tiltag på grundlag af et ajourført forretningsgrundlag.
 • Rådgive om vigtige forslag til praksisnære og komplekse ændringer i den strategiske ledelse i samarbejde med topledelsen
 • Afdække og vurdere forslag til indsatsområder på grundlag af nøgletal og KPI'er.
 • Foretage en kritisk vurdering af budgetforudsætningerne.
 • Afdække væsentlige indsats- og udviklingsområder på grundlag af budgetkontrollen og konsekvensberegninger.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'strategisk ledelse og økonomistyring' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

'Strategisk ledelse og økonomistyring' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Strategisk ledelse og økonomistyring

Startdato: 10. april 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven