Videregående Excel

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På dette målrettede fag lærer du alt det vigtigste inden for videregående Excel, så du kan lave effektive og tidsbesparende rapporteringsstrukturer i Excel.

Du får styr på, hvordan du vælger de mest hensigtsmæssige præsentationsteknikker, og du får en introduktion til makroer og VBA-programmering, så du kan strukturere og forberede data til brug i Excel.

Vi arbejder hands-on i dette fag, men fordyber os også i teorier og metoderne bag det praktiske håndværk, så du får en bred forståelse for, hvad Excel kan bruges til i din virksomhed eller branche.

Indhold

  • Strukturering og klargøring af data
  • Opbygning af effektive og tidsbesparende Excel-rapporteringsstrukturer
  • Præsentation af data – automatisering af dashboards og grafer
  • Introduktion til makroer og VBA-programmering

Udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • bruge de rigtige teorier og metoder til at lave en simpel og effektiv afrapportering ved brug af Excel i din branche
  • strukturere og forberede data til brug i Excel, herunder programmere simple VBA-instrukser til automatisering af Excel-processer
  • håndtere avancerede Excel-formler, -funktioner og simpel VBA-programmering i forhold til automatisering af processer
  • udvælge de mest optimale præsentationsteknikker

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen. 'Videregående Excel' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Videregående Excel" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget vil blive udbudt regelmæssigt. Vi opdaterer denne side, når vi ved, om det normalt ligger som forårs- eller efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt