Investering og finansiering

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Startdatoer

3. september 2024

Pris fra

14.510 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Økonomi Og Regnskab 572

Tag 'investering og finansiering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Investering og finansiering' gør dig i stand til at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på rådgivning af investering i finansielle aktiver.

Derudover tilegner du kompetencer til at udarbejde forslag til virksomheders finansieringssammensætning under hensyntagen til optimal kapitalstruktur. Du er også i stand til at kunne vurdere virksomhedens finansielle og valutariske risici.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Få kompetencer til at rådgive om investering og finansiering

På 'investering og finansiering' lærer du om:

 • Rentestrukturen og dens afledte virkninger
 • Obligations- og aktiemarkedsteori
 • Overordnet porteføljeteori
 • Strukturerede produkter
 • Virksomheders finansielle strategier
 • Fundingomkostninger og solvensbelastning
 • Prissætning af et finansielt produkt
 • Virksomheders finansielle og valutariske risici
 • Kapitalstruktur
 • Fremskaffelse af egenkapital til en virksomhed i selskabsform.
 • Leasing

Det kan du, når du er færdig

 • afdække og vurdere en investorprofil
 • udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed
 • rådgive om placering af finansielle aktiver.
 • rådgive om finansielle investeringsprodukter inden for mærkningsordningen "grøn" og "gul".
 • udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning
 • rådgive en virksomhed om mulighederne for fremskaffelse af fremmedkapital
 • rådgive om forskellige finansieringsløsninger
 • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder – herunder leasing.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Investering og finansiering' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Investering og finansiering' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Investering og finansiering

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-16.00

Pris: 14.510 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 12. december 2024

Gå til kurven