Investering og finansiering

Tag 'investering og finansiering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

'Investering og finansiering' gør dig i stand til at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på rådgivning af investering i finansielle aktiver.

Derudover tilegner du kompetencer til at udarbejde forslag til virksomheders finansieringssammensætning under hensyntagen til optimal kapitalstruktur. Du er også i stand til at kunne vurdere virksomhedens finansielle og valutariske risici.

Få kompetencer til at rådgive om investering og finansiering

På 'investering og finansiering' lærer du om:

 • Rentestrukturen og dens afledte virkninger
 • Obligations- og aktiemarkedsteori
 • Overordnet porteføljeteori
 • Strukturerede produkter
 • Virksomheders finansielle strategier
 • Fundingomkostninger og solvensbelastning
 • Prissætning af et finansielt produkt
 • Virksomheders finansielle og valutariske risici
 • Kapitalstruktur
 • Fremskaffelse af egenkapital til en virksomhed i selskabsform.
 • Leasing

Det kan du, når du er færdig

 • afdække og vurdere en investorprofil
 • udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed
 • rådgive om placering af finansielle aktiver.
 • rådgive om finansielle investeringsprodukter inden for mærkningsordningen "grøn" og "gul".
 • udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning
 • rådgive en virksomhed om mulighederne for fremskaffelse af fremmedkapital
 • rådgive om forskellige finansieringsløsninger
 • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder – herunder leasing.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Investering og finansiering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Investering og finansiering' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt