Investering og finansiering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Når du har fulgt forløbet, er du i stand til at afdække og vurdere en investorprofil med henblik på rådgivning af investering i finansielle aktiver.

Du kan udarbejde forslag til virksomheders finansieringssammensætning under hensyntagen til optimal kapitalstruktur, og du er i stand til at vurdere virksomhedens finansielle og valutariske risici.

Fagets indhold

 • Rentestrukturen og dens afledte virkninger
 • Obligations- og aktiemarkedsteori
 • Overordnet porteføljeteori
 • Strukturerede produkter
 • Virksomheders finansielle strategier
 • Fundingomkostninger og solvensbelastning
 • Prissætning af et finansielt produkt
 • Virksomheders finansielle og valutariske risici
 • Kapitalstruktur
 • Fremskaffelse af egenkapital til en virksomhed i selskabsform.
 • Leasing

Dit udbytte

Når du har afsluttet faget, kan du:

 • afdække og vurdere en investorprofil
 • udarbejde og formidle investeringsforslag til en virksomhed
 • rådgive om placering af finansielle aktiver.
 • rådgive om finansielle investeringsprodukter inden for mærkningsordningen "grøn" og "gul".
 • udarbejde forslag til virksomhedens finansieringssammensætning
 • rådgive en virksomhed om mulighederne for fremskaffelse af fremmedkapital
 • rådgive om forskellige finansieringsløsninger
 • vurdere rentabilitet og likviditet ved forskellige fremmedkapitalkilder – herunder leasing.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget med en eksamen. 'Investering og finansiering' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Investering og finansiering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i økonomi og regnskab. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Faget udbydes normalt hvert efterårssemester.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Investering og finansiering

Startdato: 28-09-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)