SCADA, netværk og databaser

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Mere funktionalitet på kortere tid med faget 'SCADA, netværk og databaser'.

På faget præsenteres du for de mest almindeligt anvendte SCADA-software, med anvendelse af OPC-kommunikation til valgfri PLC. Du lærer at arbejde med gældende regler og normer, med fokus på design/visualisering af en SCADA-brugerflade.

Indhold

  • Typiske netværksstrukturer ved anvendelse af SCADA løsninger
  • SCADA-systemer og OPC-klient og OPC-server
  • High Performance HMI
  • Opsamling og logning af historiske data

Udbytte

Når du har taget 'SCADA, netværk og databaser' kan du:

  • opsætte lukkede netværk og SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg, samt OPC- klienter og servere
  • definerer og opsætte fjernadgang til maskinanlæg, med anvendelse af gældende regler og normer
  • definerer og oprette mindre databaser til opsamling af data.
  • udarbejde forslag til datalogning og præsentation af opsamlede data
  • håndtere datakommunikation ved at strukturere løsninger, der udføres efter gældende regler og normer
  • designe en SCADA-brugerflade i dialog med kunden

Eksamen og ECTS

Faget 'SCADA, netværk og databaser' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, der er intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'SCADA, netværk og databaser'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Ingen kursusdato fastlagt