Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Automation Og Drift 0052

Akademiuddannelsen i automation og drift

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer. Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt.

Du skal i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse en problemstilling
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende den valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form

Eksamen og ECTS

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.

Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Forudsætningen for indstilling til prøve i afgangsprojektet er, at den studerende har bestået alle tidligere prøver.

Afgangsprojektet udgør 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt