Styring og regulering

Tag 'styring og regulering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På faget lærer du om arbejdsprocesser ved anvendelse af PLC systemer på mindre automatiske enheder.

Med 'styring og regulering' opnår du kompetencer inden for programmerings- og styringsdesign til automationsanlæg samt reguleringsprincipper og industriel kommunikation.

Opnå kompetencer inden for PLC- og HMI-systemer

På faget 'styring og regulering' lærer du om:

 • styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes indenfor industriel automation.
 • aktuatorer, sensorer og PLC-hardware
 • introduktion til motorstyring
 • forskellige PLC- og HMI-systemer
 • grundlæggende reguleringstekniske begreber
 • opbygning og afvikling af PLC-programmer og industriel kommunikation
 • relevante netværksteknologier anvendt inden for automationsområdet, herunder grundlæggende viden
  om datakommunikation og protokoller
 • simulering og idriftsættelse af PLC-systemer

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'styring og regulering', opnår du kompetencer og viden til at:

 • anvende relevante standarder og normer i relation til udvikling af styringer og regulering til mindre
  maskiner og automatisering af anlæg
 • udføre PLC-programudvikling
 • anvende simuleringssoftware til test og indkøring
 • vælge et egnet reguleringsprincip til en given opgave.
 • udforme dokumentation for mindre automatiske anlæg under anvendelse af relevante it-værktøjer
 • programmere automationsanlæg i forskellige PLC-sprog (jævnfør programmerings-standarden)
 • konfigurere og designe HMI til automationsanlæg
 • anvende netværk til kommunikation i automationsanlæg

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'styring og regulering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der er ekstern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'styring og regulering' giver 10 ECTS point.

Skræddersyet efteruddannelse til virksomheden?

Dette fag bliver ikke udbudt mere. Hvis I ønsker et virksomhedshold kan I kontakte os - se kontaktinfo nedenunder.

Brian Kruse Jakobsen

Tag en snak med Brian

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165

Ingen kursusdato fastlagt