Internet of Things i anvendelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Vil du have en grundig introduktion til hvad Internet of Things (IoT) er og hvordan det virker i praksis? 

Med faget ”Internet of things i anvendelse” får du et overblik over teknologier, muligheder og typiske udfordringer i IoT-verdenen. 

Det gør dig i stand til at beskrive projektforslag til optimering af forretningsområder med IoT løsninger.

Indhold

  • Gennemgang af teknologikæden bag IoT
  • Opsamling af data, herunder hvilke data og hvad skal der til?
  • Den egentlige dataopsamling , dataforberedelse og dataafsendelse.
  • Transporten fra dataopsamlingstedet til datamodtageren
  • Genskabelse af data, meningsfuld tolkning og præsentation hos modtageren.
  • … dit projekt

Udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • Forstå teknologikæden i en IoT løsning
  • Analysere behov for data/viden
  • Designe simple IoT løsninger
  • Formidle muligheder for optimering af forretningsområder med IoT løsninger

Eksamen og ECTS

Faget 'Internet of Things i anvendelse' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur. Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Internet of Things i anvendelse'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Ingen kursusdato fastlagt