Maskinteknologi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Få styr på håndtering og løsninger til industriel automation med faget 'maskinteknologi'.

Du kommer til at arbejde med matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder, indenfor automation, samt el-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes indenfor automation. Du lærer også at håndtere design og simuleringsværktøjer, at opbygge og fejlfinde på simple elektriske kredsløb samt opbygge modeller til fysisk modellering.

Indhold

 • Dimensionering af elektriske komponenter
 • Opbygning af elektriske kredsløb
 • Tegning og teknisk dokumentation af mekaniske og elektriske dele
 • Matematiske og fysiske begreber, teorier, principper og metoder
 • Gældende standarder for dimensionering af maskininstallationer
 • Dimensionering af elektriske installationer på mindre automatisk enheder
 • Strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Udbytte

Når du har taget 'maskinteknologi' kan du:

 • risikovurdere maskinanlæg og valg af komponenter ud fra sikkerheds kategori
 • håndtere design og simuleringsværktøjer
 • opbygge og fejlfinde simple elektriske kredsløb
 • opbygge modeller til fysisk modellering
 • designe løsninger i henhold til risikovurdering
 • håndtere el-teknisk systemdesign i alle faser

Eksamen og ECTS

Faget 'maskinteknologi' afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af et langt individuelt projekt, med intern censur. Der bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Faget giver 10 ECTS point

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'maskinteknologi'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Ingen kursusdato fastlagt