Drift og vedligehold

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Lær at håndtere vedligehold af automatiske anlæg med faget 'drift og vedligehold'.

Du får også viden om teknisk dokumentation i forhold til gældende normer og standarder for vedligehold af automatiske anlæg, så du kan håndtere og ajourføre vedligeholdelsesmanualer.

Indhold

  • Drift og vedligehold af automatiske anlæg
  • Procedurer for opstart og indkøring af automatiske anlæg
  • Systematisk vedligehold af automatiske anlæg
  • Teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • Ajourføring af vedligeholdelsesmanualer

Udbytte

Når du har taget 'drift og vedligehold' kan du:

  • udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg
  • planlægge vedligeholdelsesløsninger i henhold til gældende standarder
  • udføre teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • ajourføre af vedligeholdelsesmanualer, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen. 'Drift og vedligehold' giver 5 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'drift og vedligehold'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Ingen kursusdato fastlagt