Drift og vedligehold

Tag 'Drift og vedligehold' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Lær at håndtere vedligehold af automatiske anlæg med faget 'drift og vedligehold'.

Du får også viden om teknisk dokumentation i forhold til gældende normer og standarder for vedligehold af automatiske anlæg, så du kan håndtere og ajourføre vedligeholdelsesmanualer.

Det lærer du om

  • Drift og vedligehold af automatiske anlæg
  • Procedurer for opstart og indkøring af automatiske anlæg
  • Systematisk vedligehold af automatiske anlæg
  • Teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • Ajourføring af vedligeholdelsesmanualer

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'drift og vedligehold' kan du:

  • udføre systematisk vedligehold på automatiske anlæg
  • planlægge vedligeholdelsesløsninger i henhold til gældende standarder
  • udføre teknisk dokumentation for vedligehold af automatiske anlæg
  • ajourføre af vedligeholdelsesmanualer, herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'drift og vedligehold' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en individuel erhvervscase. Der er ekstern censur og du bliver bedømt efter 7-trins skalaen. 'Drift og vedligehold' giver 5 ECTS point.

Skræddersyet efteruddannelse til virksomheden?

Dette fag bliver ikke udbudt mere. Hvis I ønsker et virksomhedshold kan I kontakte os - se kontaktinfo nedenunder.

Brian Kruse Jakobsen

Tag en snak med Brian

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165

Ingen kursusdato fastlagt