Robotteknologi

Tag 'Robotteknologi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'robotteknologi' får du både den teoretiske viden samt de praktiske færdigheder og kompetencer til at arbejde med en Denso 6 akset robotarm.

Det lærer du om

 • Robotteknologi med udgangspunkt i en 6 akset robotarm
 • Beregning af de fysiske kræfter, der har indflydelse på en robot i arbejde
 • Robotprogrammering efter teach-metoden
 • Valg af robotter til en given opgave
 • Maskinsikkerhed, i forbindelse med en robot celle (60204-1)

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'robotteknologi' kan du:

 • beskrive forskellen på 3, 5, 6 akset industrirobotter, samt flexpicker typen
 • redegøre for de kræfter, der har indflydelse på vores robot under flytning af emner
 • redegøre for de forskellige bevægemønstre, og hvad der er mest optimalt til den enkelte opgave
 • beregne masse acceleration til dimensionering af robotstørrelse
 • udføre simpel robotprogrammering efter teach metoden
 • kan simulere robotbevægelser i software
 • kan definere forskellige ønskelige bevægelsesmønstre for en 5 eller 6 akset robotarm
 • rådgive om valg af robottype til en givet opgave
 • kan udvikle mindre robotprogrammer - efter en kort introduktion til konkrete robotarms fabrikat

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'robotteknologi' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Fagt afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Der er ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 'Robotteknologi' giver 5 ECTS-point

Skræddersyet efteruddannelse til virksomheden?

Dette fag bliver ikke udbudt mere. Hvis I ønsker et virksomhedshold kan I kontakte os - se kontaktinfo nedenunder.

Brian Kruse Jakobsen

Tag en snak med Brian

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165

Ingen kursusdato fastlagt