Robotteknologi

Et valgfag på akademiuddannelsen i automation og drift

Med faget 'robotteknologi' får du både den teoretiske viden samt de praktiske færdigheder og kompetencer til at arbejde med en Denso 6 akset robotarm.

Indhold

 • Robotteknologi med udgangspunkt i en 6 akset robotarm
 • Beregning af de fysiske kræfter, der har indflydelse på en robot i arbejde
 • Robotprogrammering efter teach-metoden
 • Valg af robotter til en given opgave
 • Maskinsikkerhed, i forbindelse med en robot celle (60204-1)

Udbytte

Når du har taget 'robotteknologi' kan du:

 • beskrive forskellen på 3, 5, 6 akset industrirobotter, samt flexpicker typen
 • redegøre for de kræfter, der har indflydelse på vores robot under flytning af emner
 • redegøre for de forskellige bevægemønstre, og hvad der er mest optimalt til den enkelte opgave
 • beregne masse acceleration til dimensionering af robotstørrelse
 • udføre simpel robotprogrammering efter teach metoden
 • kan simulere robotbevægelser i software
 • kan definere forskellige ønskelige bevægelsesmønstre for en 5 eller 6 akset robotarm
 • rådgive om valg af robottype til en givet opgave
 • kan udvikle mindre robotprogrammer - efter en kort introduktion til konkrete robotarms fabrikat

Eksamen og ECTS

Fagt afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Der er ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 'Robotteknologi' giver 5 ECTS-point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Robotteknologi' er et fag på akademiuddannelsen i automation of drift, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Robotteknologi

Startdato: 29-10-2020

Pris: 9.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)