Robotteknologi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'robotteknologi' får du både den teoretiske viden samt de praktiske færdigheder og kompetencer til at arbejde med en Denso 6 akset robotarm.

Indhold

 • Robotteknologi med udgangspunkt i en 6 akset robotarm
 • Beregning af de fysiske kræfter, der har indflydelse på en robot i arbejde
 • Robotprogrammering efter teach-metoden
 • Valg af robotter til en given opgave
 • Maskinsikkerhed, i forbindelse med en robot celle (60204-1)

Udbytte

Når du har taget 'robotteknologi' kan du:

 • beskrive forskellen på 3, 5, 6 akset industrirobotter, samt flexpicker typen
 • redegøre for de kræfter, der har indflydelse på vores robot under flytning af emner
 • redegøre for de forskellige bevægemønstre, og hvad der er mest optimalt til den enkelte opgave
 • beregne masse acceleration til dimensionering af robotstørrelse
 • udføre simpel robotprogrammering efter teach metoden
 • kan simulere robotbevægelser i software
 • kan definere forskellige ønskelige bevægelsesmønstre for en 5 eller 6 akset robotarm
 • rådgive om valg af robottype til en givet opgave
 • kan udvikle mindre robotprogrammer - efter en kort introduktion til konkrete robotarms fabrikat

Eksamen og ECTS

Fagt afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et kort individuelt projekt. Der er ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 'Robotteknologi' giver 5 ECTS-point

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'robotteknologi'' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel  akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Faget afvikles enten i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C eller på Erhvervsakademi Dania i Randers. Det kan du se nedenunder.

Robotteknologi

Startdato: 28-10-2021 (Aarhus C)

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)