Struktureret tekst

Tag 'struktureret tekst' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

På faget arbejdes der med struktureret tekst som programmering indenfor automation, styring og regulering, hvor du lærer om relevante teknologier og principper.

Med faget 'struktureret tekst' gør det dig i stand til at deltage i projekter i at gennemførelse og teste struktureret programmering.

Det lærer du om

  • Relevante teknologier, principper og standarder indenfor struktureret tekst
  • Forskellige former for funktionalitet; sekventiel, parallel, samt deres anvendelse indenfor automation

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'struktureret tekst', kan du:

  • Udarbejde og dokumentere strukturerede programmer ved brug af relevante standarder, herunder PLC
    programmer
  • Deltage i gennemførelse og test af projekter ved brug af værktøjer fra struktureret programmering

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'struktureret tekst' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i automation og drift. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Struktureret tekst' afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Struktureret tekst' giver 5 ECTS-point.

Skræddersyet efteruddannelse til virksomheden?

Dette fag bliver ikke udbudt mere. Hvis I ønsker et virksomhedshold kan I kontakte os - se kontaktinfo nedenunder.

Brian Kruse Jakobsen

Tag en snak med Brian

Brian Kruse Jacobsen

markedschef

Mail: bkj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6165

Ingen kursusdato fastlagt