Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
El Installation 020

2. obligatoriske fag på akademiuddannelsen i el-installation

På dette fag lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer.

Du lærer også at udarbejde dokumentationsmateriale, herunder teknisk tegning samt anvendelse af programmer, der anvendes til projektering i el-entrepriser.

Du skal have bestået 'boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb', før du begynder på dette fag.

Det lærer du om

 • Elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion
 • Gældende love og regler inden for området
 • Gældende standarder for udarbejdelse af dokumentation til elinstallationer
 • Opbygning af tegninger og andre tekniske kredsløbsskemaer, som anvendes inden for området
 • Programmer, der anvendes til projektering og dokumentation af elinstallation.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • Bruge gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer
 • Vurdere faglige problemstillinger og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger
 • Håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi
 • Bruge software til dokumentation i forbindelse med udførsel af elektriske installationer
 • Udvælge relevant software og beskrivelsesværktøj til dokumentation af elektriske installationer
 • Formidle teknisk dokumentation til relevante samarbejdspartner
 • Håndtere ansvaret for dokumentstyring i forbindelse med elektriske entrepriser
 • Følge med i udviklingstendenser inden for teknisk dokumentation 

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'bygningsinstallationer og teknisk dokumentation' med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et kort individuelt projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Faget giver dig 10 ECTS-point.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt