Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
El Installation 2284

3. obligatoriske fag på akademiuddannelsen i el-installation

Her lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i mindre industri.

Du får også styr på relevant matematik og fysik til beregninger af elektriske maskiner, samt deres opbygning og virkemåde.

Du skal have bestået uddannelsen to første obligatoriske fag, før du begynder på dette fag.

Det lærer du om

  • Elektriske industriinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion, samt gældende love og regler inden for området
  • Metode og teori for beregninger af elektriske maskiner

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • Bruge gældende love og regler til projektering af elektriske industriinstallationer
  • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • Kommunikere om de løsninger, du har valgt, og begrunde dem med relevant teori
  • Håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske industriinstallationer under anvendelse af den nyeste teknologi
  • Lave matematiske beregninger til det el-tekniske område
  • Vurdere og kommunikere om praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske maskiner
  • Deltage i tværfaglige opgaver inden for problemløsning af elektrotekniske opgaver på maskiner
  • Håndtere ansvaret for elektrotekniske beregninger på maskiner

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner' med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et langt individuelt projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Faget giver dig 10 ECTS-point.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt