Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

04-09-2024 (Aarhus C)

Pris fra

10.000 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
El Installation 2325

4. obligatoriske fag på akademiuddannelsen i el-installation

På dette fag lærer du om:

 • Større industriinstallationer: planlægning, projektering, udførelse og verifikation af elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg. 
 • Elforsyningsanlæg: Planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg i mellem‐
  spændingsdistributionsanlæg. 

Du skal have bestået faget 'mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner', før du kan begynde på dette fag. 

Det lærer du om

Inden for større industri-installationer:

 • elektriske installationers opbygning, anvendelse af komponenter og deres funktion i større industri
 • gældende love og regler til projektering af elektriske installationer i større industri
 • relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området med hensyntagen til energioptimering

Inden for elforsyningsanlæg:

 • det danske forsyningsnets struktur
 • projektering af distributionsnettet og tilhørende netstationer
 • teorier og metoder til beregning inden for mellemspændingssystemer og tilhørende komponenter

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • anvende gældende love og regler til projektering af elektriske installationer i større industri
 • vurdere praksisnære problemstillinger og vælge relevante løsninger inden for større industriinstallationer
 • håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer i større industri under anvendelse af den nyeste teknologi
 • bruge relevante metoder til at projektere, dimensionere og dokumentere løsninger til distributionsnet og netstationer
 • opstille, vælge og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for mellemspændingssystemer
 • håndtere afgrænsede ledelses‐ og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer 

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg' med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af et langt individuelt projekt.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Faget giver dig 10 ECTS-point.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Startdato: 04-09-2024 (Aarhus C)

Tidspunkt: Dag, blended learning

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Download mødeplan (pdf)

Gå til kurven