Kvalitet, sikkerhed og miljø

Et valgfag på akademiuddannelsen i el-installation

Med 'kvalitet, sikkerhed og miljø' lærer du at få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed.

Du får kompetencer til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov, Med udgangspukt i det, lærer du at udvikle en ledelsespraksis inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet over for medarbejdere og interessenter, samt at håndtere et autorisationsmæssigt ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' forudsætter beståelse af faget 'Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb'.

Det lærer du om

  • Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring
  • Miljø og miljøledelse
  • Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel
  • Styresystemer til ledelse og sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø
  • Arbejdsbetingede sygdomme, brancherelevante arbejdsmiljøproblemer, miljøforhold og miljøpolitik

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'kvalitet, sikkerhed og miljø' kan du vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Eksamen og ECTS

'Kvalitet, sikkerhed og miljø' afsluttes med en mundtlig eksamen, med udgangspunkt i synopsis. Der er ekstern censur og bedømmelse efter 7- trins skalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt