Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

1. obligatorisk fag på akademiuddannelsen i el-installation

På dette grundlæggende fag lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i boliger.

Du får den relevante viden om elektriske installationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion. 

På faget lærer du også om de gældende love og regler inden for området.

Det lærer du om

  • Gældende love og regler til projektering af elektriske installationer i boliger
  • Projektering og tilrettelæggelse af elektriske installationer under anvendelse af den nyeste teknologi
  • Elektriske installationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • Vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • Kommunikere om de løsninger, du vil anvende, og begrunde dem med relevant teori
  • Deltage i tværfaglig projektering inden for området
  • Håndtere og udvikle relevante løsninger
  • Holde dig opdateret om problemstillinger, så du kan videreudvikle dine kompetencer inden for boliginstallationer.

Eksamen og ECTS

Du går til en individuel mundtlig eksamen med ekstern censur, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver dig 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Startdato: 07-02-2024 (Aarhus C)

Pris: 12.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag, blended learning

Download mødeplan (pdf)