Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

- et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed

Kan du analysere et specifikt marked for efterspørgslen af bæredygtighed?

På dette fag lærer du at forstå og udvælge relevante mærkninger og certificeringer inden for fx miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder - alt sammen i forhold til din virksomheds specifikke behov.

Du får styr på, hvordan man laver et beslutningsgrundlag for virksomhedens valg af fx miljømærker.

Vi lærer dig også, hvordan I kan dokumentere, at I håndterer jeres miljøforhold på en forsvarlig måde, så det lever op til den gældende lovgivning. 

 

Indhold

  • Mærkningsordninger og certificeringer inden for miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder - i forhold til virksomhedens behov
  • Kvalitetsstandarder
  • Lovgivning om kvalitetsmærkning
  • Miljøledelse og -rapportering

Udbytte

Når du er færdig med faget 'virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation', kan du:

  • analysere et givent markeds efterspørgsel af bæredygtighed, i relation til certifikater og mærkninger
  • vurdere og give konkrete anbefalinger til relevante certificeringer - både selvstændigt og i samarbejde med andre 
  • håndtere komplekse opgaver inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed i din branche
  • kommunikere om virksomhedens politik for certificering, rapportering og dokumentation over for fx kunder og samarbejdspartnere

Eksamen og ECTS

'Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation' giver 5 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

'Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående kursus inden for bæredygtighed.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation

Startdato: Forår 2022

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag