Bæredygtig forretningsudvikling

- et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed

Klimamålene, forbrugerne og de politiske beslutningstagere kræver, at der skal være fokus på bæredygtighed på alle områder i en virksomhed. Når I skal levere dét, skal I have indsigt i, hvordan forretningen kan udvikle sit værditilbud i et bæredygtighedsperspektiv.

Forbrugerne efterspørger allerede nu dokumentation og certifikater på, at de forbruger bæredygtigt og med et CSR-perspektiv. Den efterspørgsel vil kun stige.

Derfor er det essentielt, at der i virksomheden er medarbejdere, der kan forstå og omsætte viden om bæredygtighed til helt konkrete tiltag og udvikling i hverdagen. 

Når I skal koble jeres forretningsudvikling med FN's 17 verdensmål, er det afgørende, at fx produkt- og forretningsudviklere forstår målene. Kun på den måde kan I oversætte verdensmålene til jeres branche, så målene kan bruges aktivt til at udvikle jeres værditilbud, eller optimere virksomhedens processer og ressourceforbrug.

Målgruppe

Faget 'bæredygtig forretningsudvikling' er særlig velegnet til produktudviklere, forretningsudviklere, BI-medarbejdere, ledere/chefer og produktions-/indkøbsansvarlige.

Indhold

  • Virksomhedens forretningsmodeller i et bæredygtigt perspektiv
  • FN's 17 verdensmål i et merkantilt perspektiv
  • Innovativ udvikling af forretningsgrundlag og værdikæder
  • Samspillet mellem bæredygtighed og konkurrenceevne

Udbytte

Når du er færdig med 'bæredygtig forretningsudvikling', kan du:

  • udvikle og eksekvere virksomhedens bæredygtigheds-strategi

  • vurdere og definere udviklingsmuligheder med særlig fokus på bæredygtighed

  • forstå de økologiske kredsløb, klimapåvirkninger og naturressourcer, der er relevante for din branche

  • videreudvikle din virksomhed i lyset af den miljøpolitiske dagsorden og de krav, det stiller til virksomhedens forretningsudvikling og værditilbud. 

Eksamen og ECTS

'Bæredygtig forretningsudvikling' giver 10 ECTS-point.

Faget afsluttes med en eksamen med ekstern censur, og du får en karakter efter 7-trins skalaen.

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

'Bæredygtig forretningsudvikling' er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående kursus inden for bæredygtighed.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Bæredygtig forretningsudvikling

Startdato: 04-11-2020

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)