Kundeindsigter, trends og tendenser

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i salg og markedsføring

Med dette fag bliver du stærk til at forstå de afgørende kundesegmenter, trends og tendenser for din virksomhed.

Du lærer at se sammenhængende på virksomhedens strategi, fremtidstendenserne og det behov for dataindsamling, som følger deraf. Derudover får du en forståelse af forskellen mellem kvalitative og kvantitative metoder over for kundesegmenter og undersøgelsesområder, der er relevante for virksomhedens situation både nu og i fremtiden.

Fagets indhold

  • Kundesegmenter
  • Trends og tendenser
  • Kvalitative og kvantitative metoder
  • Prediktiv analyse (som kan påvirke virksomhedens fremtidige behov for produktudvikling og strategi)

Dit udbytte

Med faget får du:

  • Viden om udviklingsorienterede markedsanalysemetoder, fx både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling
  • Forståelse for markeds- og forbrugertrends, virksomhedens datagrundlag og indblik i de rigtige analysemetoder ud fra virksomhedens konkrete situation
  • Redskaber til at analysere og forstå data til brug for virksomhedens forretnings- og strategianalyser
  • Lært at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, når I skal tage stilling til virksomhedens dataindsamling
  • Redskaber til at indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og tage ansvar for at vælge de optimale dataindsamlingsmetoder inden for rammerne af en professionel etik

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. 'Kundeindsigter, trends og tendenser' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Kundeindsigter, trends og tendenser

Startdato: 14-04-2021

Pris: 6.600 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)