Kundeindsigter, trends og tendenser

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Salg Og Markedsføring 585

Tag 'kundeindsigter, trends og tendenser' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med faget 'kundeindsigter, trends og tendenser' bliver du stærk til at forstå de afgørende kundesegmenter, trends samt markeds- og forbrugertrends for din virksomhed.

Derudover lærer du at se sammenhængende på virksomhedens strategi, fremtidstendenserne og det behov for dataindsamling, som følger deraf.

Derudover får du en forståelse af forskellen mellem kvalitative og kvantitative metoder over for kundesegmenter og undersøgelsesområder, der er relevante for virksomhedens situation både nu og i fremtiden.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

På faget lærer du konkret om:

  • kundesegmenter
  • trends og tendenser
  • kvalitative og kvantitative metoder
  • prediktiv analyse (som kan påvirke virksomhedens fremtidige behov for produktudvikling og strategi)

Det kan du, når du er færdig

  • anvende viden om udviklingsorienterede markedsanalysemetoder, fx både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling
  • Forstå markeds- og forbrugertrends, virksomhedens datagrundlag og indblik i de rigtige analysemetoder ud fra virksomhedens konkrete situation
  • analysere og forstå data til brug for virksomhedens forretnings- og strategianalyser
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer, når I skal tage stilling til virksomhedens dataindsamling
  • indgå selvstændigt i et fagligt og tværfagligt samarbejde og tage ansvar for at vælge de optimale dataindsamlingsmetoder inden for rammerne af en professionel etik

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'kundeindsigter, trends og tendenser' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i salg og markedsføring.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalaen.

'Kundeindsigter, trends og tendenser' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt