Projektledelse

Tag 'projektledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

’Projektledelse’ giver en overordnet forståelse af de opgaver og roller der er i spil i arbejdet med projekter. Faget er derfor relevant både for dig, der arbejder som projektleder, og projektdeltager.

Opnå de nødvendige projektledelsesværktøjer

På faget ’projektledelse’ lærer du at lede projekter og at forstå og anvende projekter som dynamiske, integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation.

Derudover får du også redskaber og værktøjer til at kunne analysere, tilrettelægge og tilpasse projekter.

Det lærer du om

  • Projektlederens rolle og opgaver
  • Projektledelsesværktøjer
  • Kommunikationsstrategi og planer
  • Projektstyring og opfølgning

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'projektledelse', kan du:

  • anvende relevant teori og metode til planlægning af og opfølgning på projekter i praksis
  • arbejde med projekters interessenter, herunder kommunikation til og håndtering af interessenternes indflydelse
  • vurdere, begrunde og udvælge relevante projektledelsesværktøjer i forhold til virksomhedens situation
  • formidle problemstillinger og løsninger, herunder projekters budgetter, risici og milepæle
  • udvikle egen praksis og reflektere over valg af projektledelsesmodel, implementering af projektet og løbende tilpasse planer

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'projektledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Projektledelse' med en eksamen, hvor du får en karakter efter 7-trinskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Projektledelse (på diplomniveau)

Startdato: 06-05-2024

Pris: 7.020 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)