Salg, salgsledelse og kundeforståelse

Tag 'salg, salgsledelse og kundeforståelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Vil du udvikle salgsorganisationen i din virksomhed, så det kan ses på bundlinjen? Dette kursus gør dig stærk til at lede de vigtige salgsprocesser og lærer dig, hvordan du får opstillet målrettede KPI'er, som skaber den rigtige adfærd hos sælgere og key account managers.

Du får styr på, hvordan du bruger data fra dine kunders adfærd til at optimere kunderejsen i din virksomhed, så kunderne får en bedre oplevelse, køber mere eller føler en stærkere relation til din virksomhed.

Styrk kompetencerne i salgsstrategier og salgsledelse

Med kurset 'salg, salgsledelse og kundeforståelse' får du en dybere forståelse for salgets strategiske placering og sammenhænge til virksomhedens andre afdelinger.

Det sker gennem løbende refleksion over den teori, vi gennemgår, og den praksis, du kender fra din egen virksomhed, så du kan gå hjem og bruge din nye viden med det samme.

Undervejs udvikler du din egen praksis i forhold til salgsledelse, og du får en forståelse for salgskultur, målstyring, relationssalg og projektsalg.

Du får ligeledes forståelse for vigtige begreber som værdikædeanalyse, værdibaseret salg, forhandlingsteknik samt internationalt salg.

Det lærer du om

  • Salgets strategiske placering og sammenhænge i organisationen
  • Salgsledelse og salgskultur
  • Målstyring og sammenhænge relateret til overordnet strategi
  • Customer journey mapping

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • forstå forskellen på strategisk, taktisk og operationelt salg og hvilke sammenhænge der er til virksomhedens andre afdelinger
  • navigere hjemmevant i salgsprocessens forskellige discipliner, herunder værdikædeanalyse, forhandlingsteknik og kpi-målstyring.
  • vælge de relevante salgsstrategier i relation til virksomhedens situation.
  • bruge anerkendte metoder og redskaber til planlægning og gennemførelse af salg, herunder projekt- og relationssalg.
  • videreformidle og reflektere over praksisnære og faglige problemstillinger inden for relation til salg og salgsledelse.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Salg, salgsledelse og kundeforståelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen, der bedømmes ud fra 7-trinsskalen. 'Salg, salgsledelse og kundeforståelse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Salg, salgsledelse og kundeforståelse

Startdato: 12-01-2023

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

}