Marketingledelse og konceptudvikling

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med valgfaget 'marketingledelse og konceptudvikling' får du viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle en overordnet forståelse af marketingledelse og konceptudvikling, herunder branding og international marketingstrategi.

Du får også en forståelse af, hvordan der skabes sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og marketingstrategien - samt en forståelse af, hvordan digitalisering kan indgå i marketingstrategien.

Endelig får du forståelse af sammenhænge mellem segmentering, virksomhedens værditilbud og produkter.

Fagets indhold

  • Marketingledelse og konceptudvikling, herunder branding og international marketingstrategi
  • Sammenhængen mellem virksomhedens overordnede strategi og marketingstrategien
  • Digitalisering i marketingstrategien
  • Sammenhænge mellem segmentering, virksomhedens værditilbud og produkter

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • analysere virksomhedens marketingbehov i relation til virksomhedens strategi
  • lede de forskellige marketingdiscipliner
  • vælge relevante marketingstrategier og tiltag ud fra en dybere forståelse af virksomhedens situation
  • planlægge og gennemføre ny konceptudvikling og de marketingtiltag, som er afledt deraf.
  • indgå selvstændigt i et tværfagligt samarbejde, når I skal analysere kundeprofiler, segmenter og virksomhedens værditilbud.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en eksamen. Valgfaget 'marketingledelse og konceptudvikling' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Marketingledelse og konceptudvikling" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt