Systemsikkerhed

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Indhold

 • Generelle governance principper / sikkerhedsprocedurer
 • Væsentlige forensic processer
 • Relevante it-trusler
 • Relevante sikkerhedsprincipper til systemsikkerhed
 • OS roller ift. sikkerhedsovervejelser
 • Sikkerhedsadministration i DBMS

Udbytte

Med 'systemsikkerhed' får du kompetencer til at:

 • udnytte modforanstaltninger til sikring af systemer
 • følge et benchmark til at sikre opsætning af enhederne
 • implementere systematisk logning og monitering af enheder
 • analysere logs for incidents og følge et revisionsspor
 • genoprette systemer efter en hændelse
 • håndtere enheder på command line-niveau
 • håndtere værktøjer til at identificere og fjerne/afbøde forskellige typer af endpoint trusler

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinskalaen. 'Systemsikkerhed' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "systemsikkerhed" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt