Netværkspenetrationstest

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På faget 'netværkspenetrationstest' (network penetration testing) lærer du om, hvordan en penetrationstest udføres.

Du lærer, hvordan du kan indhente oplysninger om de seneste sårbarheder, og hvordan du kan benytte dig af de relevante værktøjer til dette formål.

Indhold

 • Etiske samt kontraktuelle forhold omkring en penetrationstest
 • Standardiseringsorganisationers og myndigheders krav til og om penetrationstest
 • Metoder og værktøj til penetrationstest
 • Social engineering
 • Footprinting og reconnaisance
 • Scanning og enumeration
 • Sårbarhedsanalyse og exploitation
 • Rapportering

Udbytte

Med faget 'Netværkspenetrationstest' får du færdigheder og kompetencer til at:

 • Anvende relevante metoder ved udførsel af en penetrationstest
 • Udarbejde en angrebsplan ud fra indsamlede oplysninger om et mål
 • Finde sårbarheder i et givet system
 • Dokumentere og rapportere fundne sårbarheder
 • Planlægge en penetrationstest og eksekvere den - både ved brug af værktøjer og manuelt.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Netværkspenetrationstest' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "netværkspenetrationstest" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt