Videregående sikkerhed i it-governance

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På faget 'videregående sikkerhed i it-governance' lærer du om security governance og organisation. Du lærer at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen. Og du får forståelse for, hvordan samfundsorganisationer påvirker sikkerhedsarbejdet.

Indhold

 • Relevant jura
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsarbejde og kultur i organisationen
 • Organisationsforståelse i et sikkerhedsperspektiv
 • It-governance
 • It-politikker og -praktikker
 • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
 • Infrastrukturelt perspektiv på it-sikkerhed

Udbytte

Med 'videregående sikkerhed i it-governance' får du kompetencer til at:

 • søge information og navigere i standarder og anvende det i de systemer, de benytter
 • navigere i og indhente oplysninger om gældende love og regler inden for it-sikkerhedsrelevante emner
 • bidrage til at udvikle en governance model for en given organisation
 • udarbejde specifikke it-sikkerhedspolitikker for en given organisation
 • håndtere fundamentale opgaver som sikkerhedsansvarlig

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Videregående sikkerhed i it-governance' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "videregående sikkerhed i it-governance" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt