Sikkerhed i it-governance

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

På 'Sikkerhed i it-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed.

Indhold

  • Praktiske etiske overvejelser ifm. arbejdet indenfor it-sikkerhed
  • Principper indenfor it-sikkerhed
  • Risikoanalyse
  • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • Trusler og trusselsbilledet
  • Operationelle overvejelser for it-sikkerhed
  • Sikkerhedspolitikker og -procedurer (Business Continuity and Disaster Recovery).

Udbytte

Med 'Sikkerhed i it-governance' får du kompetencer til at:

  • foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder, herunder datasikkerhed
  • vurdere hvilke sikkerhedsprincipper, der skal anvendes i forhold til en given kontekst
  • analysere sig til informationer om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal håndteres i et konkret it-system

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Sikkerhed i it-governance' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "sikkerhed i it-governance" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i it-sikkerhed. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt