Sikkerhed i it-governance

Et valgfag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed

På 'Sikkerhed i it-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed.

Indhold

  • Praktiske etiske overvejelser ifm. arbejdet indenfor it-sikkerhed
  • Principper indenfor it-sikkerhed
  • Risikoanalyse
  • Standarder og organisationer i sikkerhedsarbejdet
  • Trusler og trusselsbilledet
  • Operationelle overvejelser for it-sikkerhed
  • Sikkerhedspolitikker og -procedurer (Business Continuity and Disaster Recovery).

Udbytte

Med 'Sikkerhed i it-governance' får du kompetencer til at:

  • foretage risikovurdering af mindre systemer/virksomheder, herunder datasikkerhed
  • vurdere hvilke sikkerhedsprincipper, der skal anvendes i forhold til en given kontekst
  • analysere sig til informationer om, hvilke sikkerhedstrusler der aktuelt skal håndteres i et konkret it-system

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Sikkerhed i it-governance' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Sikkerhed i it-governance' er et fag på diplomuddannelsen i it-sikkerhed. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sikkerhed i it-governance

Startdato: Uge 5, 2021

Opstartsgaranti

Pris: 2.500 kr.

Tidspunkt: Dag