Afgangsprojekt

Diplomuddannelsen i it-sikkerhed

I afgangsprojektet skal du vise din evne til at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for it-sikkerhed. Det skal ske på et analytisk og metodisk grundlag.

Problemformuleringen til afgangsprojektet udarbejder du selv i dialog med din vejleder, og emnet skal være relateret til en virksomhed. Problemformuleringen skal godkendes af Erhvervsakademi Aarhus.

Når du skal løse problemstillingen, er det vigtigt, at du anvender centrale teorier og metoder fra uddannelsen.

Der er ingen undervisning til afgangsprojektet, hvor du arbejder selvstændigt og er i dialog med din vejleder undervejs.

Ingen kursusdato fastlagt